Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Planska dokumentacija

VAŽEĆA PLANSKA DOKUMENTACIJA:

Skraćenice:

PUP– Prostorno urbanistički plan
DUP – Detaljni urbanistički plan
UP – Urbanistički projekat
LSL – Lokalna studija lokacije

  

*Na sajtu je objavljena važeća planska dokumentacija za koje je Odluka o izradi donijeta po odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata iz 2008 g i nakon toga. Spisak kompletne važeće planske dokumentacije detaljne razrade dostupan  je u godišnjim Izvještajima stanja uređenja prostora Glavnog grada Podgorice.