Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Planska dokumentacija u izradi

Dokumentacija čija je izrada započeta u prethodnom periodu    

1   DUP "Rekreativno kulturna zona na obali rijeke Morače", sjeverni dio
2   DUP "Stambena zajednica VI Kruševac - zone 2, 3 i 4" - izmjene i dopune
3   DUP "Univerzitetski centar" - izmjene i dopune
4   DUP "Zabjelo 8" - izmjene i dopune
5   DUP "Servisno skladišna zona uz željezničku prugu - Vatrogasni dom", izmjene i dopune
6   DUP "Sadine"
7   DUP "Dahna 1"
8   DUP "Murtovina 2"
9   DUP "Stara Varoš, dio zone A" - izmjene i dopune
10 DUP "Murtovina" - izmjene i dopune 
11 DUP "Dahna 2"
12 UP "Kasarna Masline"
13 DUP "Pobrežje zone D i E"  - izmjene i dopune
14 DUP "Golubovci centar - staklenici" - izmjene i dopune
15 DUP “Stambena zajednica VI – dio” – izmjene i dopune 
16 DUP "Zelenika" - izmjene i dopune
17 DUP "Masline" - izmjene i dopune
18 DUP "Tuzi centar"
19 DUP "Balijače Mojanovići dio B"
20 DUP "Zabjelo Zelenika" - izmjene i dopune  
21 DUP "Gornja Gorica 2 - Zona A" - izmjene i dopune
22 DUP "Drač - za urbanu cjelinu Nova Varoš 1.2." - izmjene i dopune 
23 UP "Sportsko - rekreativni kompleks Balabani"
24 DUP "Konik Vrela Ribnička" - izmjene i dopune 
25 DUP "Drač - putnički terminal" - izmjene i dopune 
26 DUP "Dajbabska gora"
27 DUP "Nova Varoš" - Izmjene i dopune
28 DUP “Nova Varoš 2” – izmjene i dopune 
29 DUP “Drač – Vatrogasni dom” – izmjene i dopune
30 DUP “Momišići B” – izmjene i dopune 
31 DUP “Vranjićke Njive”
32 LSL “Rogami”
33 DUP “Goričani Berislavci – dio A”
34 DUP “Zabjelo B2” – izmjene i dopune 
35 LSL za prostor Fresići
36 UP "Novo groblje"
37 DUP "Čepurci - dio" - izmjene i dopune
38 DUP "Blok V - dio" - izmjene i dopune
39 DUP "Blok 35-36" - izmjene i dopune
40 LSL "Servisno skladišna zona uz jugoistočnu obilaznicu"
41 DUP "Kuća Rakića"
42 UP "Klinički centar" - izmjene i dopune
43 DUP "Zona centralnih djelatnosti - cetinjski put" - izmjene i dopune
44 LSL "Doljani"
45 DUP "Pobrežje - zone A, B i C" - izmjene i dopune
46 LSL "Medun - Orljevo"
47 DUP "Zagorič 5" 
48 LSL "Velje brdo - solarna elektrana"
49 DUP "Šipčanička gora"
50 DUP "Tološi 1" - izmjene i dopune
51 DUP "Tuzi 2"
52 DUP "Tuzi 3"
53 UP "Marko Radović" - izmjene i dopune
54 DUP "Gornja Gorica 2 - dio zone B" - izmjene i dopune
55 DUP "Goričani-Berislavci - dio zone B"
56 DUP "Konik sanacioni plan" - izmjene i dopune
57 DUP "Gornja Gorica 3 - dio B"
58 UP "Kasarna Morača" - izmjene i dopune
59 LSL "Mareza"
60 DUP "Titex"
61 DUP "Cijevna 2 - dio A"
62 LSL "Aerodrom"
63 LSL "Servisno proizvodna zona Barutana II"
64 UP "Beglake" - izmjena i dopuna
65 UP "Hemomont" - izmjena i dopuna
66 DUP "Ibričevina" - izmjena i dopuna
67 LSL "Mihinja" - izmjena i dopuna
68 DUP "Momišići A" - izmjena i dopuna
69 DUP "Zabjelo 9" - izmjena i dopuna
70 DUP "Tološi 2" - izmjena i dopuna

Usvojena planska dokumentacija

1   Lokalna studija lokacije za prostor Veruše - usvojen
2   DUP "Dajbabe Zelenika, dio planske zone 11" - usvojen
3   DUP "Šipčanička gora 1" - usvojen
4   DUP "Konik Stari aerodrom - faza III" - izmjene i dopune - usvojen
5   LSL "Skladišno-poslovna zona Donji Kokoti" - usvojen
6   DUP "Karabuško polje" - usvojen
7   DUP "Tološi 2 - dio" - izmjene i dopune - usvojen
8   DUP "Servisno skladišna zona" - izmjene i dopune - usvojen
9   DUP "Dahna" - izmjene i dopune - usvojen
10 DUP "Gornja Gorica 3 - dio A" - usvojen
11 DUP "Stambena zajednica VI Stara Varoš", izmjene i dopune - usvojen
12 DUP "Industrijska zona KAP-a - koridor južne obilaznice" - izmjene i dopune - usvojen
13 Lokalna studija lokacije "Cijevna - planska jedinica 2.5" - usvojen
14 DUP "Pobrežje - zona G", izmjene i dopune - usvojen
15 DUP "Stambena zajednica VII Stara Varoš", izmjene i dopune - usvojen
16 LSL "Centralno groblje Golubovci" - usvojen
17 DUP "Mahala" - usvojen
18 DUP "Balijače Mojanovići dio A" - usvojen
19 DUP "Vranići 1" - izmjene i dopune - usvojen