Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Monitoring životne sredine

U skladu sa članom 32 Zakona o životnoj sredini ("Sl. list Crne Gore", br. 48/08 od 11.08.2008, 40/10 od 22.07.2010, 40/11 od 08.08.2011, 27/14 od 30.06.2014), program monitoringa stanja životne sredine donosi Vlada, na predlog Agencije za zaštitu životne sredine, za period od jedne godine. Kako je definisano navedenim članom, jedinica lokalne samouprave može u skladu sa zakonom organizovati monitoring životne sredine na teritoriji opštine, a podatke do kojih dođe dostavlja Agenciji. Monitoring je sistematsko i redovno osmatranje, mjerenje i procjenjivanje parametara životne sredine (voda, vazduh, zemljište, biodiverzitet i sl.) i promjena kvaliteta i kvantiteta životne sredine, emisije zagađujućih materija i korišćenja prirodnih resursa. Monitoring segmenata životne sredine Glavnog grada naveden je kao jedna od aktivnosti koje će biti realizovane u okviru implementacije Lokalnog plana zaštite životne sredine Glavnog grada Podgorice 2014-2018.

Imisijsko mjerenje kvaliteta vazduha lokacija na prostoru Glavnog grada- Podgorice -ljetnji (prvi) ciklus mjerenja na šest lokacija
Imisijsko mjerenje kvaliteta vazduha lokacija na prostoru Glavnog grada-Podgorice -jesenji (drugi) ciklus mjerenja na šest lokacija
Imisijsko mjerenje kvaliteta vazduha lokacija na prostoru Glavnog grada-Podgorice - zimski (treći) ciklus mjerenja na šest lokacija
Imisijsko mjerenje kvaliteta vazduha lokacija na prostoru Glavnog grada-Podgorice - proljećni (četvrti) ciklus mjerenja na šest lokacija
Godišnji izvještaj o realizaciji monitoringa vazduha na teritoriji Glavnog grada u  2014-15 god.
Izvještaj o realizaciji programa ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu Glavnog grada Podgorica za 2014. godinu
Imisijsko mjerenje kvaliteta vazduha lokacija na prostoru Glavnog grada Podgorice - jesenji (prvi u sezoni 2015/16) ciklus mjerenja na šest lokacija
Imisijsko mjerenje kvaliteta vazduha lokacija na prostoru Glavnog grada Podgorice - zimski (drugi ciklus mjerenja na šest lokacija u sezoni 2015/16)
Indikativno mjerenje kvaliteta vazduha Treći ciklus mjerenja na šest lokacija u sezoni 2015/16 u Glavnom gradu-Podgorici
Indikativno mjerenje kvaliteta vazduha Četvrti ciklus mjerenja na šest lokacija u sezoni 2015/16 u Glavnom gradu-Podgorici
Godišnji izvještaj o realizaciji monitoringa vazduha na teritoriji Glavnog grada u 2015-16 godini
Povremeno mjerenje kvaliteta vazduha Prvi ciklus mjerenja na šest lokacija u Glavnom gradu Podgorici, sezona 2017-2018
Povremeno mjerenje kvaliteta vazduha Drugi ciklus mjerenja na šest lokacija u Glavnom gradu Podgorici, sezona 2017-2018
Povremeno mjerenje kvaliteta vazduha Treći ciklus mjerenja na šest lokacija u Glavnom gradu Podgorici, sezona 2017-2018